การสั่งซื้อ

การสกรีน

เลือกสินค้า > ส่งโลโก้ข้อความที่จะสกรีน > ทำใบเสนอราคา > วางมัดจำ60% > รอการตรวจแบบ > แจ้งความคืบหน้า > สินค้าพร้อมส่ง โอนส่วนที่เหลือ > รับสินค้า


ส่วนลงงานแก้วตัวอย่างมี 2 แบบ

1. ชำระเงินค่ามัดจำตามที่เสนอราคาให้ ทางเราทำงานตัวอย่าง ภายใน 2 อาทิตย์ เพื่อสรุปแบบที่ถูกต้อง และลงานจริงทั้งหมดหลังสรุปงาน อีก 2-3 อาททิตย์ (ทุกขั้นตอนอาจจะเร็วกว่าที่กำหนด) ผลิตแก้วให้ตามจำนวนหลังมัดจำเข้ามา ทั้งหมด

2. ชำระเงิน 3000 บาทเพื่อ ลงงานตัวอย่าง 1 –2 ใบ ให้สรุป ใน 2 อาทิตย์ เพื่อสรุปแบบที่ถูกต้อง และลงานจริงหลังชำระเงินมัดจำเข้ามาทั้งหมด-3000บาท (ค่ามัดจำก่อนหน้า)หลังสรุปงาน อีก 2-3 อาททิตย์ (ทุกขั้นตอนอาจจะเร็วกว่าที่กำหนด) ส่วนนี้ยังไม่ได้ผลิตแก้วออกไว้ให้ หากลูกค้าท่านอื่นสั่งผลิต จนสินค้าหมดทางลูกค้าต้องเปลี่ยนแบบแก้ว

order-process

สินค้าไม่สกรีน

เลือกสินค้า > เสนอราคา > โอนเงินค้าสินค้า > รอรับสินค้า

 

order-process2

สั่งผลิตชิ้นงาน

ส่งแบบที่ต้องการ > เสนอราคา > วางมัดจำ > ขึ้นแบบตัวอย่าง > แจ้งความคืบหน้า > จ่ายส่วนที่เหลือ > ส่งมอบชิ้นงาน

 

order-process3

Share This